Wortel A-6

wortel A-6

Ik ben bezig met een geschikt beginnersmodel voor het indoorvliegen. En bij een beginnersmodel denk ik aan iets wat overal gebouwd kan worden met normaal hobbywinkelmaterialen. Dus een model wat je met succes kunt bouwen en vliegen, zonder dat je lid hoeft te zijn van een club. Als beginnersklasse ben ik erg gecharmeerd van de Amerikaanse A-6-klasse, die in Europa ook steeds meer gevlogen wordt. Bij deze klasse zijn een paar keuzes gemaakt om het beginners echt eenvoudig te maken zo'n model te bouwen, samengevat:
- De propellerbladen zijn van vlak 0,8 mm balsa en mag geen welving of verdraaiing hebben.
- De constructie moet worden gebouwd uit balsa van minimaal 1,5 x 1,5 mm in het vierkant.
- Het minimale gewicht is 1,2 gram
- Het maximale vleugeloppervlak is bijna 2 dm²


Als het model voldoet aan deze eisen heeft het een mooi trage vliegsnelheid en kan vluchten maken van meer dan 5 minuten!

Wat de verkrijgbaarheid van het materiaal betreft, ik ga er van uit dat balsa voor iedereen verkrijgbaar is. Condensatorpapier of goed spanpapier echter niet, maar een A-6 mag ook met kunststof worden bespannen. In mijn ontwerp ga ik werken met een plastic boterhamzakje als bespanning! Nadeel van dit materiaal is dat het slecht te verlijmen is, maar met verdunde Bisonkit gaat dit goed. Ik heb thuis boterhamzakjes van 6,7 g/m², waarmee het gewicht van de totale bespanning 0,2 gram wordt. Dat laat nog 1,0 gram over voor de rest van het model. Maar meestal zijn boterhamzakjes 50% zwaarder. Het mooie is dat de goedkoopste meestal het lichtst zijn!

Wortel Als modelkeuze ga ik uit van de beroemde "Wortel". Deze is eenvoudig te bouwen door de vlakke driehoekige vleugels. Wel is het zo dat de driehoekige vleugelvorm niet de meest efficiënte is, dus waarschijnlijk gaat 5 minuten vliegduur met dit beginnersmodel niet lukken. Ik ben overigens benieuwd naar de vliegprestaties met gewoon elastiek in plaats van rubber, maar daarover later.

Een ander punt is dat er een gevoelige weegschaal nodig is om het gewicht van de materialen en onderdelen te bepalen. Dit is ook iets wat niet iedereen in huis heeft. Ik wil dat wegen met een balans gaan doen en die gaan we dus ook zelf bouwen! De grap is dat een A-6 vrijwel even zwaar is als een A6 ... Een vel papier dus, een kwart A4. Als je een vel 80 grams A4-papier in vier gelijke delen snijdt weegt elk deel 1,25 gram. We kunnen dit papier dus gebruiken als ijkgewicht om het model mee te vergelijken.

onderdelen wortel A-6 selecteren voltooide rompneus voltooid model

Op de bovenstaande foto van het onbeklede model is te zien welke onderdelen het model heeft. De gewichten hiervan zijn:
- onbeklede vleugel: 0,15 g
- onbekleed stabilo: 0,07 g
- onbekleed kielvlak: 0,05 g
- motorstick: 0,21 g

Totaal is dus 0,65 gram en dus nog 0,55 g van het minimumgewicht verwijderd.

Wat nog nodig is:
- propeller, weegt ruim 0,2 gram bij andere bouwers
- staartboom, schat ik in op 0,07 gram
- lager, asje, haakje
- bekleding, berekend op 0,2 gram
- lijm

Ik denk dat het gaat lukken dit model op wedstrijdgewicht te krijgen, zonder dat daar bijzonder bekledingsmateriaal voor nodig is! Dan hebben we een "wortel" met de helft van het originele vleugeloppervlak, maar met slechts 1/6 van het originele vlieggewicht. En zonder dat lastig verkrijgbare bekleding en plastic propeller nodig zijn.

Voor het lager heb ik een lipje van een bierblikje gebruikt. Met een schaar heb ik een stuk uit de bovenkant geknipt. Vervolgens twee punten op 10 mm afstand gezet. Met een scherpe schroef heb ik hier gaatjes in geslagen en vervolgens vanaf de andere kant nog een keer met de schroef de braam wat opengebogen. Controleer wel met het staaldraad van de propelleras of de gaatjes niet te klein of te groot zijn! Vervolgens heb ik een strip rond de twee gaatjes uitgeknipt en deze strip in een U-vorm gebogen. Daarbij moet de braam aan de binnenzijde van het lager komen. Het lager wordt met een druppetje lijm en wat garen vastgezet.Twee kraaltjes of ringetjes zorgen voor een soepel draaiende propelleras.

Voor propeller gebruikte ik een standaard A-6 prop, met grote bladen onder 45 graden op een balsa as.

Het beklede model is uiteindelijk op 1,1 gram uitgekomen, dus onder het minimumgewicht. Met een heel klein beetje lood heb ik het model op 1,2 gram gebracht.

Daarna was het tijd om te vliegen. Op hoogte blijven ging goed en mooi traag, maar wanneer ik het vermogen opvoerde om hem te laten stijgen bleef hij naar links wegduiken. Dat moet natuurlijk anders!
Ik weet ook wel waar het aan ligt, de V-stelling is te klein en de prop te groot met teveel spoed. Daarbij komt dat het met de driehoekige vleugelvorm niet goed mogelijk is de linker vleugel wash in te geven om het naar links duiken tegen te gaan. ik heb daarom een prop gemaakt met 35 graden invalshoek in plaats van 45 graden. Daarbij heb ik de diameter gelijk gehouden, maar het bladoppervlak kleiner gemaakt. Dat moet de neiging om het model op zijn linker kant te gooien verminderen. Daarnaast heb ik de V-stelling vergroot. En dat helpt! In de huiskamer kan het model mooi stijgen zonder duiknijgingen. Maar helaas is mijn kamer te klein om een volle cirkel te vliegen. Het gewicht is nu toegenomen tot 1,16 gram, omdat ik wat minder licht hout voor de prop heb gebruikt. Het is natuurlijk onzin om heel licht hout te gebruien voor de prop en er dan lood bij te doen.

In een sporthal vliegt het aangepast model nu uitstekend. Een mooie rustige stijgvlucht, een goed herstel na botsingen met dak of spanten en een mooie glijvlucht naar beneden. Dat laatste wijst erop dat het rubber nog wat dunner mag zijn, bij indoor wordt gestreefd naar een lange daalvlucht met nog wat vermogen op de motor. Ik gebruikte bijna 1,4 g/m en ga volgende keer met 1,2 g/m rubber vliegen. De vluchtduur was rond de twee minuten.


voltooide rompneus voltooid model

wortel A-6

 

Start ] Schaal ] Semi-schaal ] Sport ] Indoor ] Zwevers ] Electro ] Propellers ]

Anemoon
Bamboe
Fleur-de-Lis
Iota
MicroCopter
Little Flapper
Phantom
Phantom Flash
Sainte
Skully
Indoor - english

laatst gewijzigd op 29-3-2015